Granxas Propias

GRANXAS PROPIAS

Parte das instalacións da finca orixinal seguen funcionando como granxa, e nelas criamos gando tanto para consumo propio como para a venda a terceiros.

TELÉFONO CONTACTO: 986 651 312 – 660 243 296

logopig

Dispomos dasa nosas propias granxas

Controlamos a alimentación dos nosos animais para garantir a calidade dos nosos productos.